PONZIO SLIDING 600

Dzrwi aluminiowe przesuwne - profil PONZIO SLIDING 600 System który nie posiada izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej. Podstawowym przeznaczeniem systemu jest konstrukcja różnorodnych typów okien i drzwi przesuwnych. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 31-96 mm. W ofercie znajdują się również ościeżnice dwu i trzytorowe, dzięki czemu można budować konstrukcje o większej ilości skrzydeł w jednej ramie.

Cechy charakterystyczne systemu:

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio;
  • możliwość zastosowania wypełnień o grubości 4-20 mm;
  • możliwość zastosowania specjalnych okuć i wykonania okien podawczych przesuwanych w pionie

PONZIO SLIDING 900 TT

Dzrwi aluminiowe przesuwne - profil PONZIO SLIDING 900 TTSystem izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic wynosi 90-142 mm, a dla skrzydeł: 40 mm. W ofercie – analogicznie do systemu SLIDING 600 – znajdują się ościeżnice dwu i trzytorowe.

Cechy charakterystyczne systemu:

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio;
  • możliwość zastosowania wypełnień o grubości 4-26 mm

PONZIO SLIDING 1200 TT

Dzrwi aluminiowe przesuwne - profil PONZIO SLIDING 1200 TTSystem izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej podnoszono-przesuwnych np.: obudowy balkonów i loggii. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 50 mm w przypadku skrzydeł i szczeblin oraz 120 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 184 mm w przypadku ościeżnic trzytorowych. System zezwala na wykonanie konstrukcji 2, 3 oraz 4-skrzydłowych, o dużych gabarytach i wadze skrzydła do 250 kg. Możliwość wykonania konstrukcji z niskim progiem.

Cechy charakterystyczne systemu:

  • ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio
  • możliwość zastosowania wypełnienia o grubości 6÷37 mm

PONZIO SL 1600tt

Dzrwi aluminiowe przesuwne - profil PONZIO SLIDING 1600 TTSystem izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej.
Budowa profili pozwala na wykonywanie stabilnych konstrukcji o dużych gabarytach, nawet 6-skrzydłowych, o maksymalnym ciężarze skrzydła do 400 kg. Przestronne konstrukcje pozwalają osiągnąć maksymalną szerokość skrzydła: 3,3 m. Dopuszczalna wysokość skrzydła to 3,4 m.
Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 67 mm w przypadku skrzydeł, oraz 160 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 247 mm – w przypadku ościeżnic trzytorowych.

SL 1600tt pozwala na zastosowanie kilku wariantów „docieplenia” (wersja standard, wersja PLUS, wersja HI). W wersji PLUS ramowy współczynnik przenikania ciepła Uf wynosi od 2,1 W/m2K, w najcieplejszej wersji HI – ramowy współczynnik przenikania ciepła Uf wynosi od 1,8 W/m2K.